PROGRAM SKAUT

RUSZA   PROGRAM   „SKAUT” 2019

od 1 października  do  30 listopada 2019 roku

 

Szanowni Państwo

 Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie,

Wójtowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele

Województwa  Świętokrzyskiego

 

Wojewódzki  Szkolny Związek Sportowy w Kielcach  informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację Programu Pilotażowego „SKAUT” w  2019r.

W tym roku program ma być realizowany w formie pilotażu na terenie 4 województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego  oraz podlaskiego.

PROGRAM  "SKAUT" to niezwykle istotny program docelowo uzupełniający projekty stanowiące fundament spójnej piramidy szkoleniowej takie jak Rządowy Program KLUB, SKS czy też Narodowa Baza Talentów. Projekt  zakłada organizację systemu ogólnopolskiej sieci skautów – trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego – wyszukujących uzdolnione dzieci i młodzież poprzez m.in. przeprowadzanie badań poziomu sprawności fizycznej potwierdzających predyspozycje do uprawiania określonych sportów. Docelowo "SKAUT" obejmie około 1 500 000 uczniów rocznie z klas IV-VIII ze wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Pozwoli to na uzyskanie unikatowych informacji na temat stanu sprawności fizycznej dzieci, a w konsekwencji przyczyni się do bardziej precyzyjnego wyszukiwania młodych talentów oraz efektywnej implementacji programów upowszechniających sport wśród dzieci i młodzieży zarówno na poziomie samorządowym jak i ogólnopolskim. Celem jest również stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi.

GŁÓWNE  ZAŁOŻENIA  PROGRAMU  SKAUT:

1) wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie,

2) stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi,

3) wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci i młodzieży do sportu niezależnie od statusu materialnego rodziców/opiekunów prawnych,

4) uzyskanie informacji o statusie sprawności fizycznej uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,

5) przeprowadzenie testów prób sprawności fizycznej,

6) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących w obszarze sportu dzieci i młodzieży,

7) identyfikacja jednostek uzdolnionych ruchowo poprzez stosowanie narzędzi badawczych oraz obserwacji lekcji wychowania fizycznego i zawodów sportowych dzieci i młodzieży,

8) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Operatorem krajowym programu jest:  Instytut Sportu w Warszawie.

Operatorem  wojewódzkim programu jest:  

Wojewódzki  Szkolny Związek Sportowy w Kielcach ul. Kujawska 26  25-344 Kielce

e-mail: wszs0@poczta.onet.pl    tel.  41 34-16-440    tel. kom. 607-216-376

 

Program „SKAUT” jest realizowany  od 1 października 2019r.  do 30 listopada 2019r.

/ szczegółowy regulamin programu w załączeniu /.

Skauci za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie finansowe. Podpisywanie umów zlecenia  oraz wypłaty dokonywać będzie Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.  Umowy- zlecenia dla Skautów oraz dokumentacja dotycząca programu zamieszczona jest na stronie WSZS w Kielcach : wszs.kielce.pl

Informacje o programie dostępne są również na stronie http://www.programskaut.pl./

 

        Załączniki  do pobrania :

  1. Regulamin Programu „SKAUT”
  2. Wykaz  sieci skautów w województwie świętokrzyskim
  3. Zgoda  rodziców
  4. Tabela 1 – Proponowana procedura harmonogramu realizacji programu

                                                                               

 

                                          WICEPREZES  WSZS  KIELCE

                                                       DARIUSZ  KOS

                                                       tel.  607-216-376

          

Kielce dnia 16.09.2019 r.                                               

Pliki do pobrania

Regulamin_Skaut_09_09_2019pobierz Tabela 1 Proponowana procedura i harmonogram realizacji badania kondycji fizycznej_09_09_2019pobierz Wykaz sieci skautów w świętokrzyskim w 2019 r.pobierz Zgoda rodziców- oświadczenia przedstawiciela ustawowego uczestnika Programu Skautpobierz

Projekty i współpraca
© 1999 - 2020 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio