Program – “Umiem pływać”

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Gmin,
Dyrektorzy Szkół Podstawowych,
województwa świętokrzyskiego
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs wniosków

na dofinansowanie w 2021 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów.

Kryteria i zasady ubiegania się o dofinansowanie określono w załączonym ogłoszeniu.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach ogłasza nabór dzieci klas I, II, III
ze Szkół Podstawowych z Państwa Gminy z terenu naszego województwa świętokrzyskiego
do uczestnictwa w Programie „Umiem pływać” w terminie marzec-czerwiec 2021 roku.
Wysyłamy podstawowe komunikaty i dokumenty dotyczące Programu UP a szczegółowe
informacje są zamieszczone na naszej stronie internetowej  www.wszs.kielce.pl i na stronie
ministerialnej, link:
https://www.gov.pl/web/sport/dofinansowanie-zadan-z-funduszu-zajec-sportowych-dla-uczniow-2019
Termin złożenia przez Gminę – Wstępnej deklaracji uczestnictwa Szkół Podstawowych
w Programie „Umiem pływać” w 2021 roku upływa w dniu 14 grudnia 2021 roku
(w poniedziałek).
Deklaracje należy złożyć:
– w formie papierowej pocztą na adres biura:
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, ul. Sandomierska 196, 25-329 Kielce
– lub elektronicznie -SKAN Deklaracji na e-mail: wszs0@poczta.onet.pl
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE “UMIEM PŁYWAĆ” W 2021 ROKU
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach
Koordynatorzy Programu “UP”:
Anna Zaród, Dariusz Kos
tel. /41/ 34-16-440, tel. 607-216-376
e-mail Programu UP: wszs0@poczta.onet.pl
strona internetowa WSZS: www.wszs.kielce.pl
Kielce, dnia: 01 grudnia 2021 roku

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

ul. Sandomierska 196
25-329 Kielce
tel. (0-41) 341 64 40
e-mail: wszs0@poczta.onet.pl

 

 

Pliki do pobrania