Zarząd

XVI Wojewódzki Zjazd Delegatów SZS

Wykaz Członków Zarządu

Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w  Kielcach

kadencja 2018 – 2021

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Alicja        Stradomska Prezes          WSZS    Kielce
2. Dariusz     Kos Wiceprezes  WSZS    Kielce
3. Grzegorz   Bień Wiceprezes  WSZS    Kielce
4. Piotr           Morgaś Wiceprezes  WSZS    Kielce
5. Andrzej     Kasperski Wiceprezes  WSZS    Kielce
6. Mirosław    Dworak Skarbnik      WSZS    Kielce
7. Jacek          Więckowski Sekretarz     WSZS     Kielce
8. Sławomira   Marzec Członek Prezydium WSZS
9. Mariusz      Brzozowicz Członek Prezydium WSZS
10. Anna           Zaród Członek Zarządu WSZS
11. Krzysztof    Kazberuk Członek Zarządu WSZS
12. Zbigniew   Kwiecień Członek Zarządu WSZS
13. Sławomir    Szydłowski Członek Zarządu WSZS
14. Wojciech    Wzorek Członek Zarządu WSZS
15. Dariusz       Frydryk Członek Zarządu WSZS
16. Bożena       Pokusa Członek Zarządu WSZS
17. Zbigniew    Hamera Członek Zarządu WSZS
18. Maciej        Gajda Członek Zarządu WSZS
19. Wiesław     Kepel Członek Zarządu WSZS
20. Jarosław     Durlej Członek Zarządu WSZS
21. Tadeusz      Sopel Członek Zarządu WSZS

Wojewódzka  Komisja Rewizyjna SZS

1. Marek         Szmuc Przewodniczący
2. Janusz         Ćwieluch Wiceprzewodniczący
3. Małgorzata  Duda Sekretarz
4. Stanisław    Kędzierski Członek
5. Jerzy           Malec Członek

Wojewódzka  Komisja Sportowa  SZS

1. Wiesław Kepel                       Przewodniczący
2. Andrzej Kasperski                  Wiceprzewodniczący
3. Mirosław Dworak                   Sekretarz
4. Jacek Więckowski                Członek
5. Wojciech Wzorek                 Członek
6 Mariusz Brzozowicz             Członek
7 Sławomir Szydłowski          Członek

Pracownicy Biura Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w  Kielcach

1. Dariusz  Kos                      Wiceprezes   WSZS  Kielce
2. Anna  Zaród                 Główny  Księgowy  WSZS Kielce
3. Barbara Barczewska                     Specjalista  ds. organizacyjnych