Szkolny Klub Sportowy

Program na rok 2021.

 

  Program   Szkolny  Klub Sportowy  finansowany jest ze środków
                                  Ministerstwa Sportu 
   i współfinansowany przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
                       województwa świętokrzyskiego
WITAMY W PROGRAMIE S K S w 2021  roku. 

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Gmin, Powiatów, Miast, Stowarzyszeń,
Dyrekcje Szkół,
Nauczyciele wychowania fizycznego,
województwa świętokrzyskiego   

Z  przyjemnością informujemy,  że Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

decyzją Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu został ponownie

Operatorem wojewódzkim Programu „Szkolny Klub Sportowy” na 2021 rok.

Na rok 2021 Ministerstwo przyznało środki finansowe na utworzenie 371 grup ćwiczebnych w

województwie świętokrzyskim. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to o 200 grup mniej.      

Niestety, przyznane środki nie pozwoliły na utworzenie  grup we wszystkich zainteresowanych

placówkach oświatowych.

Lista zakwalifikowanych Szkół jest wysłana w załączniku do niniejszej wiadomości  oraz

zamieszczona  na stronie W S Z S w Kielcach – Operatora wojewódzkiego Programu S K S

www.wszs.kielce.pl  w zakładce: Programy – Szkolny Klub Sportowy

W przypadku gdy Szkoła nie otrzymała tyle grup o ile Państwo występowaliście w Deklaracji

wstępnej prosimy Dyrekcje Szkół wspólnie z Nauczycielami w-f o ustalenie, które osoby bę

prowadziły zajęcia sportowe w ramach  Programu S K S w 2021 roku.

Prosimy też niezwłocznie zgłaszać ewentualne rezygnacje Szkół z programu.

INFORMACJE  DODATKOWE

–    Zajęcia Programu „Szkolny Klub Sportowy” będą mogły być realizowane po zniesieniu,

obowiązujących obecnie ograniczeń, o czym Państwa poinformujemy.

Aktualnie zostały one przedłużone do 14 lutego 2021 roku.

–  Nauczycieli w-f, zakwalifikowanych do Programu S K S prosimy o kompletowanie grup, zbieranie

dokumentacji  /w tym zgód rodziców, lub pełnoletnich uczestników zajęć/ druki zgód będą w dokumentacji

wysyłanej do Szkół i można je bezpośrednio pobrać ze  strony  Programu w zakładce do „pobrania”:

https://www.szkolnyklubsportowy /do pobrania.

–  Nauczycieli w-f, którzy będą  prowadzić zajęcia informujemy, że od dnia 15 lutego 2021 roku można dokonywać rejestracji swoich grup w Dzienniku  S K S / Instrukcje-Rejestracje w dzienniku S K S dla nowych i kontynuujących nauczycieli zamieszczone są na stronie Programu w zakładce do „pobrania”:

https://www.szkolnyklubsportowy /do pobrania.

–  Od dnia 01 marzec 2021 roku – planowany termin rozpoczęcia zajęć Programu S K S w Szkołach.

Prosimy  o szczegółowe zapoznanie  się z załącznikami  dotyczącymi Programu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą i podpowiedziami
pod e-mailem Programu: wszs.kielce.sks@poczta.onet.pl
pod telefonami : /41/34 16 440,  607 216 376   
Życzymy bezpiecznych i udanych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz dobrej współpracy.
Koordynatorzy Programu S K S:
Anna Zaród,  Dariusz  Kos
Operator wojewódzki Programu S K S:
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach
ul. Sandomierska 196,
25-329 Kielce
Kielce, dnia: 8 luty 2021 rok

 

 

Pliki do pobrania